Pravidlá trhoviska

Iba konkrétne ponuky

Do databázy zadávajte len konkrétne ponuky. Reklamy, ktoré pozostávajú len zo sloganov, ako napríklad "všetky typy strojov xy", bohužiaľ nemožno aktivovať. V inzeráte sa musí ponúkať buď konkrétny stroj, alebo pevne stanovený balík viacerých strojov. V prípade balíka strojov je potrebné v texte inzerátu jasne opísať súvisiace stroje. Skúsenosti však ukazujú, že jednotlivým reklamám na stroje sa venuje podstatne viac pozornosti ako balíkom strojov.

Inzeráty vždy s výstižným technickým popisom

Do poľa s technickými údajmi na stránke Machineseeker uveďte zmysluplný opis svojich inzerátov. Inzeráty bez technických údajov u nás nie sú možné. Užitočné tipy na tvorbu silných predajných inzerátov nájdete tu.

Nie sú možné žiadne anonymné inzeráty ani inzeráty s číslom škatule

V profile predajcu uveďte svoje celé meno a adresu. Anonymné inzeráty u nás bohužiaľ nie sú možné.

V texte inzerátu neuvádzajte telefónne/faxové čísla ani e-mailové adresy.

Inzeráty nesmú obsahovať telefónne čísla, faxové čísla, čísla mobilných telefónov a e-mailové adresy. Vaše kontaktné údaje sa automaticky vygenerujú z vášho zákazníckeho účtu a zobrazia sa aj v hotovej reklame. Preto nie je potrebné uvádzať v texte inzerátu svoje kontaktné údaje.

Žiadne internetové adresy v reklamách

Text inzerátu a obrázky ponúk vášho stroja nesmú obsahovať internetové adresy. Ak máte záujem o reklamu s logom pre svoju domovskú stránku, môžete si ju objednať tu.

Žiadne odkazy na iné reklamy

Inzeráty nesmú obsahovať žiadne odkazy na iné inzeráty poskytovateľa. Okrem toho nie sú povolené odkazy na internetové obchody poskytovateľa a iné obchodné alebo aukčné platformy.

Stroje inzerované ako inzeráty nesmú byť súčasťou aukcie.

Odstránenie predaných položiek

Predané položky okamžite vymažte alebo pozastavte. Našu databázu sa snažíme neustále aktualizovať. Preto sú spoločné jazdy veľmi nevítané alebo zakázané podľa AGB.

Žiadne nové nahrávanie po odstránení inzerátu

Okamžité nahrávanie predtým vymazaných inzerátov nie je povolené z dôvodu narušenia hospodárskej súťaže.

Žiadne logá ako obrazy stroja alebo v obraze stroja

Nezverejňujte logá spoločností ako obrázky strojov. Umiestňovanie loga spoločnosti na obrázky strojov je tiež zakázané.

Len obrázky, ktoré ste oprávnení používať

Podobne fotografie výrobcov, ktorých autorské práva vlastní samotný výrobca, alebo fotografie konkurencie možno nahrať len s písomným súhlasom príslušného držiteľa autorských práv.

Žiadne zástupné obrázky

Reklamné obrázky, ktoré obsahujú len "foto na sledovanie" alebo podobné informácie, nie sú možné.

Nekopírujte texty od konkurencie

Technické popisy svojich predmetov na predaj si pripravte sami. Kopírovanie textov a častí textov z inzerátov iných predajcov je zakázané a zvyčajne prináša len problémy, ktoré nechcete mať.

Žiadne zoznamy kľúčových slov/vyhľadávaných výrazov v inzerátoch

Uveďte len príslušné technické opisy pre príslušné stroje. Používanie kľúčových slov alebo zoznamov vyhľadávaných slov nie je možné. Rovnako nie je možná reklama iných strojov, výrobkov, spotrebného materiálu a všeobecná reklama.

Žiadne názvy spoločností a opakovanie slov v názve inzerátu

Uvádzanie názvu vlastnej spoločnosti, ako aj opakovanie slov v názve inzerátu je zakázané. Výrobcovia sú z tohto nariadenia vylúčení.

Vyberte správnu kategóriu stroja

Vo vlastnom záujme dbajte aj na to, aby ste svoje inzeráty umiestňovali do správnych kategórií.

Žiadne reklamy za 1 €

V inzerátoch neuvádzajte ceny za 1 €. Reklamy, v ktorých je ako nákupná cena uvedená suma 1 € (tiež ako FP alebo VB), nebudú aktivované. Ak si neželáte zadať cenu, nechajte pole s cenou pri zadávaní prázdne. Potom sa pri vašej reklame automaticky zobrazí poznámka "Informácie o cene".

Žiadne propagačné reklamné tituly

Uveďte zmysluplné informácie v označení stroja/typu vozidla, ako aj výrobcu a modelu a nepoužívajte reklamné formulácie. Len tak môžu vaše inzeráty nájsť potenciálni kupujúci prostredníctvom funkcie vyhľadávania.

Dostupné telefónne čísla v kontaktných údajoch

Pri poskytovaní kontaktných údajov nezabudnite uviesť kontaktné telefónne číslo.

Žiadne viacnásobné reklamy

Nezverejňujte tú istú položku viac ako raz.

Dodatočné pravidlá trhoviska pre ponuky typu "kúpte teraz

Žiadne kontaktné informácie

Inzeráty typu "kúp si teraz" nesmú obsahovať žiadne kontaktné údaje. Okrem telefónnych čísel, faxových čísel, čísel mobilných telefónov a e-mailových adries sem patrí aj vlastný názov spoločnosti, vlastné logo spoločnosti, vlastná adresa a mená kontaktných osôb. Obrázky, videá a prílohy súborov nesmú obsahovať žiadne kontaktné údaje. Poznámky typu "Refurbished by [vlastný názov spoločnosti]" nie sú povolené.

Informácie o polohe v časti "Miesto inzerátu" musia byť obmedzené na mesto a krajinu (napr. Essen, Nemecko). Nie je povolené uvádzať presnú adresu vrátane ulice, čísla domu a poštového smerovacieho čísla.

Komplexný opis

Vaše inzeráty typu "kúpte teraz" sa predávajú obzvlášť dobre, ak sú komplexné a presne opísané. Podrobné informácie umožňujú nekomplikovaný predaj a znižujú vaše pracovné zaťaženie. Uistite sa, že používate správne pravopisné a gramatické pravidlá.

Odporúčaný obsah:

  1. Presná klasifikácia kategórií
  2. Podrobný technický opis
  3. Oblasti použitia, skupiny kupujúcich (napr. domáci majstri, remeselníci)
  4. Popisný obrazový a video materiál (vysoká kvalita)
  5. Voliteľné: Kompatibilita s inými strojmi, príslušenstvom atď.
  6. Vysvetlenie stavu
  7. V prípade potreby: Počet odpracovaných hodín

Žiadne kolektívne reklamy

Inzeráty typu "kúp hneď" sa musia vzťahovať na jednotlivé položky alebo zostavy. Spojenie širokej škály položiek do jedného inzerátu nie je vhodné pre inzeráty typu "kúpte teraz", a preto je zakázané.

Položky alebo zostavy vždy inzerujte vytvorením vlastného nového inzerátu Kúpiť teraz. Tým sa zabezpečí, že každému novému inzerátu s možnosťou kúpy je priradené vlastné ID inzerátu a nákupy alebo žiadosti o kúpu sa dajú jasne priradiť.

Podmienky pre súbežnú reklamu na iných platformách

Tovar inzerovaný prostredníctvom služby Kúpiť teraz môže byť súčasne ponúkaný na inej online platforme alebo vo vašom vlastnom online obchode, len ak sú splnené tieto podmienky:

  1. Predávajúci musí zabezpečiť, aby bol tovar ponúkaný na Maschinensucher vždy k dispozícii.
  2. Ak sa tovar predáva prostredníctvom inej platformy alebo vášho vlastného internetového obchodu, musí sa ponuka "kúpiť teraz" na Maschinensucher okamžite deaktivovať.
Poznámka: Všetky ostatné pravidlá trhoviska sa vzťahujú aj na ponuky typu "kúp teraz".